طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نگاه کم به انگلیسی نگاه کم یعنی چه

نگاه کم

glimpse

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها