طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نگهدارى و دفاع کردن از به انگلیسی نگهدارى و دفاع کردن از یعنی چه

نگهدارى و دفاع کردن از

bestride

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها