معنی و ترجمه کلمه نگهدارى و دفاع کردن از به انگلیسی نگهدارى و دفاع کردن از یعنی چه

نگهدارى و دفاع کردن از

bestride


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.

لینک ها