معنی و ترجمه کلمه نگهدار به انگلیسی نگهدار یعنی چه

نگهدار

backer
buttress
depositary
keeper
looker
patron
prop
protector
stanchion
supporter
sustentative
tenter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها