معنی و ترجمه کلمه نیازمند تعمیر به انگلیسی نیازمند تعمیر یعنی چه

نیازمند تعمیر

disrepair

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها