طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نیازمند تعمیر به انگلیسی نیازمند تعمیر یعنی چه

نیازمند تعمیر

disrepair

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها