طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نیاز داشتن به انگلیسی نیاز داشتن یعنی چه

نیاز داشتن

need
require

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها