معنی و ترجمه کلمه نیروى به کار رفته به انگلیسی نیروى به کار رفته یعنی چه

نیروى به کار رفته

intake

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها