طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نیرویى که تبدیل به اشعه نورانى مى شود به انگلیسی نیرویى که تبدیل به اشعه نورانى مى شود یعنی چه

نیرویى که تبدیل به اشعه نورانى مى شود

luminous energy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها