طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نیمرخ به انگلیسی نیمرخ یعنی چه

نیمرخ

profile
psychograph
side view
silhouette

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها