معنی و ترجمه کلمه نیمه حاد به انگلیسی نیمه حاد یعنی چه

نیمه حاد

subacuteآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها