معنی و ترجمه کلمه نیمه درخشنده به انگلیسی نیمه درخشنده یعنی چه

نیمه درخشنده

semilustrous

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها