معنی و ترجمه کلمه نیمکت گذاشتن به انگلیسی نیمکت گذاشتن یعنی چه

نیمکت گذاشتن

bench

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها