طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه هجوم آوردن به انگلیسی هجوم آوردن یعنی چه

هجوم آوردن

raid
scrouge
swarm

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها