طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه هر چیز به انگلیسی هر چیز یعنی چه

هر چیز

anyone
anything
apiece

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها