معنی و ترجمه کلمه همجنس خوار به انگلیسی همجنس خوار یعنی چه

همجنس خوار

holophytic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها