معنی و ترجمه کلمه همرفت به انگلیسی همرفت یعنی چه

همرفت

syndrome

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها