طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه همزاد گرایى به انگلیسی همزاد گرایى یعنی چه

همزاد گرایى

animism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها