طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه هم سطح کننده به انگلیسی هم سطح کننده یعنی چه

هم سطح کننده

leveler
leveller

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها