طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه هم گامیت به انگلیسی هم گامیت یعنی چه

هم گامیت

isogamete

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها