معنی و ترجمه کلمه هم گامیت به انگلیسی هم گامیت یعنی چه

هم گامیت

isogamete

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها