معنی و ترجمه کلمه هنجار شده به انگلیسی هنجار شده یعنی چه

هنجار شده

normalized

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها