طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه هندسه ى تحلیلى به انگلیسی هندسه ى تحلیلى یعنی چه

هندسه ى تحلیلى

analytic geometry
analytics

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها