معنی و ترجمه کلمه هنگام شب مرغ را شکار کردن به انگلیسی هنگام شب مرغ را شکار کردن یعنی چه

هنگام شب مرغ را شکار کردن

batfowl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها