معنی و ترجمه کلمه هوى و هوس به انگلیسی هوى و هوس یعنی چه

هوى و هوس

vagary
whim


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها