معنی و ترجمه کلمه هیئت اعزامى یا تبلیغى به انگلیسی هیئت اعزامى یا تبلیغى یعنی چه

هیئت اعزامى یا تبلیغى

mission

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها