طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به آئینه و نور منعکس شده به انگلیسی وابسته به آئینه و نور منعکس شده یعنی چه

وابسته به آئینه و نور منعکس شده

catoptric

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها