طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به آب شناسى به انگلیسی وابسته به آب شناسى یعنی چه

وابسته به آب شناسى

hydrologic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها