طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به آب یا سایر محلول هاى موجود در قشر زمین به انگلیسی وابسته به آب یا سایر محلول هاى موجود در قشر زمین یعنی چه

وابسته به آب یا سایر محلول هاى موجود در قشر زمین

vadose

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها