طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به آتشفشان شناسى به انگلیسی وابسته به آتشفشان شناسى یعنی چه

وابسته به آتشفشان شناسى

volcanologic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها