طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به آثار آتى و پیش بینى مرض به انگلیسی وابسته به آثار آتى و پیش بینى مرض یعنی چه

وابسته به آثار آتى و پیش بینى مرض

prognostic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها