طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به آسیب شناسى گیاهان به انگلیسی وابسته به آسیب شناسى گیاهان یعنی چه

وابسته به آسیب شناسى گیاهان

phytopathologic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها