طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به آسیب شناسى به انگلیسی وابسته به آسیب شناسى یعنی چه

وابسته به آسیب شناسى

pathologic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها