طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به آمارگیرى نفوس به انگلیسی وابسته به آمارگیرى نفوس یعنی چه

وابسته به آمارگیرى نفوس

demographic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها