طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به اجتماع به انگلیسی وابسته به اجتماع یعنی چه

وابسته به اجتماع

societal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها