طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به اداره بازى و کاغذ پرانى به انگلیسی وابسته به اداره بازى و کاغذ پرانى یعنی چه

وابسته به اداره بازى و کاغذ پرانى

bureaucratic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها