طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به ادبیات باستانى به انگلیسی وابسته به ادبیات باستانى یعنی چه

وابسته به ادبیات باستانى

classical

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها