طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به ارزش ها یا علم ارزش ها به انگلیسی وابسته به ارزش ها یا علم ارزش ها یعنی چه

وابسته به ارزش ها یا علم ارزش ها

axiological

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها