طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به استخوان لگن خاصره به انگلیسی وابسته به استخوان لگن خاصره یعنی چه

وابسته به استخوان لگن خاصره

iliac
ilial

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها