طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به استفاده از چند کلید یا چند لحن موسیقى در یک وهله به انگلیسی وابسته به استفاده از چند کلید یا چند لحن موسیقى در یک وهله یعنی چه

وابسته به استفاده از چند کلید یا چند لحن موسیقى در یک وهله

polytonal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها