طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به استکانیان به انگلیسی وابسته به استکانیان یعنی چه

وابسته به استکانیان

tubuliferous
tubulifloral

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها