طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به اصطلاحات علمى و فنى به انگلیسی وابسته به اصطلاحات علمى و فنى یعنی چه

وابسته به اصطلاحات علمى و فنى

terminological

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها