طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به اعصاب و عضلات به انگلیسی وابسته به اعصاب و عضلات یعنی چه

وابسته به اعصاب و عضلات

neuromuscular

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها