طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به اعماق اقیانوس به انگلیسی وابسته به اعماق اقیانوس یعنی چه

وابسته به اعماق اقیانوس

benthal
benthic
benthonic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها