طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به انجماد سنجى به انگلیسی وابسته به انجماد سنجى یعنی چه

وابسته به انجماد سنجى

cryoscopic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها