طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به انسان جدید به انگلیسی وابسته به انسان جدید یعنی چه

وابسته به انسان جدید

neoanthropic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها