طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به انگیزش و تحریک درونى به انگلیسی وابسته به انگیزش و تحریک درونى یعنی چه

وابسته به انگیزش و تحریک درونى

interoceptive

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها