طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به بادگیر به انگلیسی وابسته به بادگیر یعنی چه

وابسته به بادگیر

ventilatory

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها