طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به باکترى به انگلیسی وابسته به باکترى یعنی چه

وابسته به باکترى

bacterial

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها