طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به بخارات مضر بدن به انگلیسی وابسته به بخارات مضر بدن یعنی چه

وابسته به بخارات مضر بدن

fuliginous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها