طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به برنگرى به انگلیسی وابسته به برنگرى یعنی چه

وابسته به برنگرى

supervisory

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها