طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به بعد از تولد به انگلیسی وابسته به بعد از تولد یعنی چه

وابسته به بعد از تولد

postnatal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها