طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به بهره بردارى به انگلیسی وابسته به بهره بردارى یعنی چه

وابسته به بهره بردارى

exploitative

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها